کلیپ بابا ابوالفضل روز پدر مبارک

– ای تکیه گاه محکم من، ای پدر جان ، ای ابر بارنده ی مهر و لطف و احسان ای نام زیبایت همیشه اعتبارم، خدمت به تو در همه حال، هست افتخارم . . . پدر..

کلیپ بابا ابوالفضل روز پدر مبارک
کلیپ بابا ابوالفضل روز پدر مبارک - Best Media

ای تکیه گاه محکم من، ای پدر جان ، ای ابر بارنده ی مهر و لطف و احسان
ای نام زیبایت همیشه اعتبارم، خدمت به تو در همه حال، هست افتخارم . . .

پدرم روزت مبارک

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: