صحبت های یحیی گل محمدی بعد از بازی پرسپولیس و ماشین سازی

– یحیی گل محمدی بعد از بازی پرسپولیس و ماشین سازی گفت : ما روی صحنه پنالتی تیم ماشین سازی بحث و اعتراض داریم. در تصاویر مشخص بود که پنالتی ن..

صحبت های یحیی گل محمدی بعد از بازی پرسپولیس و ماشین سازی
صحبت های یحیی گل محمدی بعد از بازی پرسپولیس و ماشین سازی - خبرگزاری پارس فوتبال

یحیی گل محمدی بعد از بازی پرسپولیس و ماشین سازی گفت : ما روی صحنه پنالتی تیم ماشین سازی بحث و اعتراض داریم. در تصاویر مشخص بود که پنالتی نبود

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: