انواع مدل لباس جدید با الگو برای عید

– ترتیب دوخت دامن 1-به محل دوخت زیپ ابتدای لایی بچسبانید( لایی باید عرض 5/2-2 سانتی متر و طول 2-1 سانتی متر بلندتر از نقطه موازنه زیپ داشته باش..

انواع مدل لباس جدید با الگو برای عید
انواع مدل لباس جدید با الگو برای عید - خیاطخونه

ترتیب دوخت دامن

1-به محل دوخت زیپ ابتدای لایی بچسبانید( لایی باید عرض 5/2-2 سانتی متر و طول 2-1 سانتی متر بلندتر از نقطه موازنه زیپ داشته باشد لایی را طوری بچسبانید که 2 میلیمتر از خط دوخت وسط پشت به سمت دامن داخل شده تا پس از دوخت لایی درگیر دوخت زیپ شود) سپس زیپ مناسب را بدوزید (روش های دوخت زیپ در آموزش های قبلی ذکر شده است)

2- پنس ها را بدوزید و دولای بسته پنس را به سمت پهلو بخوابانید و روی بالشتک در جای مناسب قرار داده و پنس را اتو کنید.

3- پهلوها را بدوزید و قسمت های منحنی را با بالشتک و قسمت های صاف را روی میز اتو، اتو کنید.

4- پای دامن را خط تا بیندازید برای این کار متر یا خط کش را گونیایی با لبه ی دامن قرار داده و دو برابر جادرز یا زاپاس دوخت را به سمت بالا روی پشت دامن با صابون اندازه بزنید، سپس لبه ی کار را روی نقاط جدا شده قرار داده و پای دامن را اتو کنید.

5- درز ها را پاک کرده دوباره درزها را اتو کنید پس از پاک دوزی زیر لبه پاک دوزی کاغذی گذاشته تا نقش پاک دوزی روی دامن نیفتد.

6- کمر را بدوزید و قزن یا دکمه بدوزید.

7- پای دامن را پس دوزی کرده و اتو کنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: