خاطره جالب خداداد عزیزی از گلزنی با لباس پرسپولیس

– خداداد عزیزی گفت : علی کریمی یک بار به من گفت که آیا تا حالا با سر گل زدی ؟ همین جا میگم بله آقای کریمی رضا شاهرودی داد من زدم..

خاطره جالب خداداد عزیزی از گلزنی با لباس پرسپولیس
خاطره جالب خداداد عزیزی از گلزنی با لباس پرسپولیس - خبرگزاری پارس فوتبال

خداداد عزیزی گفت : علی کریمی یک بار به من گفت که آیا تا حالا با سر گل زدی ؟ همین جا میگم بله آقای کریمی رضا شاهرودی داد من زدم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: