مسابقه خانه ما قسمت هشتم فصل 6 در شهر تبریز :: قسمت هشتم

– در این فصل از مستند مسابقه «خانه ما» سه خانواده تبریزی (خانواده جوادی، اسکندانی و پایسته) قرار است یک ماه را با مبلغ 800 هزار تومان زندگی ک..

مسابقه خانه ما قسمت هشتم فصل 6 در شهر تبریز :: قسمت هشتم
مسابقه خانه ما قسمت هشتم فصل 6 در شهر تبریز :: قسمت هشتم - مسابقه خانوادگی خانه ما

در این فصل از مستند مسابقه «خانه ما» سه خانواده تبریزی (خانواده جوادی، اسکندانی و پایسته) قرار است یک ماه را با مبلغ 800 هزار تومان زندگی کنند و در چالش ها و ماموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند و در آخر خانواده برنده، 100 برابر پولی را که برایش باقی مانده را جایزه می گیرد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: