علی انصاریان : کسی که باعث شد از پرسپولیس به استقلال بروم را هرگز نمی بخشم

– علی انصاریان ، سال ها پیش از پرسپولیس به استقلال رفت و بعد ها در برنامه دورهمی گفت : کسی که باعث شد از پرسپولیس به استقلال بروم را نمی بخش..

علی انصاریان : کسی که باعث شد از پرسپولیس به استقلال بروم را هرگز نمی بخشم
علی انصاریان : کسی که باعث شد از پرسپولیس به استقلال بروم را هرگز نمی بخشم - خبرگزاری پارس فوتبال

علی انصاریان ، سال ها پیش از پرسپولیس به استقلال رفت و بعد ها در برنامه دورهمی گفت : کسی که باعث شد از پرسپولیس به استقلال بروم را نمی بخشم. در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: