طریقه صحیح استفاده موژه مصنوعی

– اموزش و طریقه صحیح استفاده کردن از موژه مصنوعی مژه موهایی است که سر پلک رشد می کند.پلک از چشم در مقابل نور آفتاب، گرد و خاک و رطوبت محافظ..

طریقه صحیح استفاده موژه مصنوعی
طریقه صحیح استفاده موژه مصنوعی - آرایشگاه بانوان

اموزش و طریقه صحیح استفاده کردن از موژه مصنوعی

مژه موهایی است که سر پلک رشد می کند.پلک از چشم در مقابل نور آفتاب، گرد و خاک و رطوبت محافظت می کند.

واژه مژه از موی+ژه ساخته شده است به معنای موی ریز.دیس پهلوی آن مژک بوده است و در تبری بدان مژیک (مجیک) می گویند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: