افشای بیش از 2هزارمیلیاردتومان تخلف برادران ریخته گران

– کلاسه 1/7 از پرونده #بانک_خوب | پرونده 1: «بانک خوب» | افشای بیش از2000 میلیاردتومان تخلف برادران ریخته گران اصفهانی+سند| پخش اختصاصی از صفحه ..

افشای بیش از 2هزارمیلیاردتومان تخلف برادران ریخته گران
افشای بیش از 2هزارمیلیاردتومان تخلف برادران ریخته گران - AvantTV

کلاسه 1/7 از پرونده #بانک_خوب | پرونده 1: «بانک خوب» | افشای بیش از2000 میلیاردتومان تخلف برادران ریخته گران اصفهانی+سند| پخش اختصاصی از صفحه آوانت | مشاهده قسمت قبل این پرونده و ماجرای وام میلیاردی مالک یک بانک با مدارک دو جوان از بانک خود!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: