خبر خوش ستاره پرسپولیس به هواداران

– محمد حسین کنعانی زادگان بعد از بازی مرسپولیس و پیکان گفت : مصدویمتم بر طرف شده و از دیدار با گل گهر می توانم بازی کنم. در پارس فوتبال هم بخ..

خبر خوش ستاره پرسپولیس به هواداران
خبر خوش ستاره پرسپولیس به هواداران - خبرگزاری پارس فوتبال

محمد حسین کنعانی زادگان بعد از بازی مرسپولیس و پیکان گفت : مصدویمتم بر طرف شده و از دیدار با گل گهر می توانم بازی کنم

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: