آموزش زبان انگلیسی مخصوص کودکان (کارتون گوگو) - بخش 4

– در این ویدئو قسمت چهارم از مجموعه کارتون گوگو با عنوان What's This را مشاهده می کنید..

آموزش زبان انگلیسی مخصوص کودکان (کارتون گوگو) - بخش 4
آموزش زبان انگلیسی مخصوص کودکان (کارتون گوگو) - بخش 4 - رنگارنگ - کانال رسمی پایگاه خبری

در این ویدئو قسمت چهارم از مجموعه کارتون گوگو با عنوان What's This را مشاهده می کنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: