گفتگو با حمید مطهری مربی پرسپولیس درباره اتفاقات بازی با سپاهان

– صحبت های مربی پرسپولیس در فرودگاه مهرآباد درباره لغو بازی با سپاهان اصفهان..

گفتگو با حمید مطهری مربی پرسپولیس درباره اتفاقات بازی با سپاهان
گفتگو با حمید مطهری مربی پرسپولیس درباره اتفاقات بازی با سپاهان - پرسپولیس تهران

صحبت های مربی پرسپولیس در فرودگاه مهرآباد درباره لغو بازی با سپاهان اصفهان

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: