تا 10 دقیقه بعد از مرگ، مغز ما به چه چیزی فکر می کند؟

– متوجه شدیم که یک هواپیما سقوط کرده و حدود شصت نفر از هموطن هامون رو از دست دادیم و در این فیلم آموزشی که توسط محمدپیام بهرام پور ضبط شده ا..

تا 10 دقیقه بعد از مرگ، مغز ما به چه چیزی فکر می کند؟
تا 10 دقیقه بعد از مرگ، مغز ما به چه چیزی فکر می کند؟ - Bahrampoor

متوجه شدیم که یک هواپیما سقوط کرده و حدود شصت نفر از هموطن هامون رو از دست دادیم و در این فیلم آموزشی که توسط محمدپیام بهرام پور ضبط شده است به سه نکته خیلی مهم در این زمینه می پردازیم.

آموزش سخنرانی و فن بیان - محمد پیام بهرام پور

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: