همخوانی علی انصاریان و رضا صادقی

– زنده یاد علی انصاریان در یک برنامه اینترنتی یکی از آهنگ های رضا صادقی را با او همخوانی کرد و گفت : کاش دنیا وایمیستاد ، آدم پیاده می شد..

همخوانی علی انصاریان و رضا صادقی
همخوانی علی انصاریان و رضا صادقی - خبرگزاری پارس فوتبال

زنده یاد علی انصاریان در یک برنامه اینترنتی یکی از آهنگ های رضا صادقی را با او همخوانی کرد و گفت : کاش دنیا وایمیستاد ، آدم پیاده می شد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: