برای زندگی، شغل و انتخاب رشته چه هدفی انتخاب کنیم؟

– مادرها و پدرها مراقب باشند با این ادبیات بچه را خراب نکنند!..

برای زندگی، شغل و انتخاب رشته چه هدفی انتخاب کنیم؟
برای زندگی، شغل و انتخاب رشته چه هدفی انتخاب کنیم؟ - فیلم سون

مادرها و پدرها مراقب باشند با این ادبیات بچه را خراب نکنند!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: