کارتون ببعی و ببعو - من گم شدم

– کارتون ببعی و ببعو این قسمت من گم شدم انیمیشن ببعی درباره دو گوسفند به نام های «ببعی» و «ببعو» است و تمام شخصیت های این کارتون حیوانات هس..

کارتون ببعی و ببعو این قسمت من گم شدم
انیمیشن ببعی درباره دو گوسفند به نام های «ببعی» و «ببعو» است و تمام شخصیت های این کارتون حیوانات هستند. هر قسمت به موضوعی خاص می پردازد و طی ماجراهایی که برای شخصیت های داخل انیمیشن اتفاق می افتد مضامین مختلف اخلاقی، اجتماعی و خانوادگی به طور غیرمستقیم به خردسالان آموزش داده می شود

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: