آموزش تولید ذغال لیمو قلیانی سنتی جهرم لاخولی باشلتوک برنج

– سلام:: آموزش وراه اندازی ازصفرتاصد کارگاه تولید زغال بروش سنتی یالاخولی جهرم بااستفاده ازسوخت شلتوک برنج... دوستانی که به هر دلیلی برای ..

آموزش تولید ذغال لیمو قلیانی سنتی جهرم لاخولی باشلتوک برنج
آموزش تولید ذغال لیمو قلیانی سنتی جهرم لاخولی باشلتوک برنج - مسترکلاس

سلام::
آموزش وراه اندازی ازصفرتاصد

کارگاه تولید زغال بروش سنتی یالاخولی جهرم بااستفاده ازسوخت
شلتوک برنج...
دوستانی که به هر دلیلی برای خرید کوره صنعتی ما مشکل دارند
میتوانند برای راه اندازی کارگاه تولیدی ذغال خودازروش سنتی
استفاده کنند،دوستان برای آموزش
روش سنتی،،،قبل از هرکاری از کارگاه مادیدن کرده وبعدازتایید
زغال تولیدیه ما میتوانیدبرای

بستن قرارداد اقدام نمایید،،
دوستان عزیز برای بازدید از کارگاه

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: