آموزش ساخت مداد تراش برقی با استفاده از مقوا

– ویدئویی آموزشی از ساخت تراش برقی را می بینیم، که به کمک مقوا ساخته می شود..

آموزش ساخت مداد تراش برقی با استفاده از مقوا
آموزش ساخت مداد تراش برقی با استفاده از مقوا - بیاموزیم

ویدئویی آموزشی از ساخت تراش برقی را می بینیم، که به کمک مقوا ساخته می شود

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: