رقابت آرایشی خواهرونه (قسمت یک)

– سلام خوشگلای من، همه به من و خواهرم ساینا میگن که ما شبیه هم نیستیم به خاطر همین ما تصمیم گرفتیم که خودمون رو شبیه هم آرایش کنیم که ببینی..

رقابت آرایشی خواهرونه (قسمت یک)
رقابت آرایشی خواهرونه (قسمت یک) - آموزش زیبایی سمیرا

سلام خوشگلای من، همه به من و خواهرم ساینا میگن که ما شبیه هم نیستیم به خاطر همین ما تصمیم گرفتیم که خودمون رو شبیه هم آرایش کنیم که ببینیم شبیه هم میشیم یا نههمراه باشیدعزیزان

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: