فیلم آموزش تست نفوذ با کالی لینوکس - قسمت دهم

– تست نفوذ با کالی لینوکس - در ادامه مباحث مربوط به استراق سمع شبکه در این بخش از تور آموزشی تست نفوذ با کالی لینوکس به حمله DHCP Starvation می پرد..

فیلم آموزش  تست نفوذ با کالی لینوکس - قسمت دهم
فیلم آموزش تست نفوذ با کالی لینوکس - قسمت دهم - رنگارنگ - کانال رسمی پایگاه خبری

تست نفوذ با کالی لینوکس - در ادامه مباحث مربوط به استراق سمع شبکه در این بخش از تور آموزشی تست نفوذ با کالی لینوکس به حمله DHCP Starvation می پردازیم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: