حرکت وحشتناک و عجیب راننده خودرو در وسط بزرگراه

– یک دستگاه خودروی سواری در بزرگراهی در ایالت ویسکانسین مشغول به حرکت بود که ناگهان راننده کنترل ماشین را از دست داد و خودرو وارد حریم جدا..

حرکت وحشتناک و عجیب راننده خودرو در وسط بزرگراه
حرکت وحشتناک و عجیب راننده خودرو در وسط بزرگراه - فرادید

یک دستگاه خودروی سواری در بزرگراهی در ایالت ویسکانسین مشغول به حرکت بود که ناگهان راننده کنترل ماشین را از دست داد و خودرو وارد حریم جدا کننده بتنی وسط بزرگراه شد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: