بررسی مصرف بین المللی شیر و دوغ شتر توسط Euronewsبجالبه

– Euronews persian در این ویدیو مصرف لبنیات شتر را در سالهای اخیر در اروپا امارات متحده و ... بررسی میکند، در این ویدیو کوتاه گزارشی از تولید کنندگ..

بررسی مصرف بین المللی شیر و دوغ شتر توسط  Euronewsبجالبه
بررسی مصرف بین المللی شیر و دوغ شتر توسط Euronewsبجالبه - شهر غذا

Euronews persian در این ویدیو مصرف لبنیات شتر را در سالهای اخیر در اروپا امارات متحده و ... بررسی میکند، در این ویدیو کوتاه گزارشی از تولید کنندگان جهانی و کافی شاپ هایی که به جای لبنیات گاو از لبنیات شتر استفاده میکنند را خوهید دید

پیشنهاد من به شما خیلی خوبه
حتما تماشا کنید خیلی خوبه این ویدیو عالیه

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: