ایران از کدام گزینه مدیرکلی آژانس حمایت می کند؟

– غریب آبادی درباره اینکه تهران از کدام یک از گزینه های تصدی مدیرکلی آژانس انرژی اتمی حمایت می کند، گفت: مدیرکل باید مستقل، حرفه ای و بی طر..

ایران از کدام گزینه مدیرکلی آژانس حمایت می کند؟
ایران از کدام گزینه مدیرکلی آژانس حمایت می کند؟ - اخبار روز

غریب آبادی درباره اینکه تهران از کدام یک از گزینه های تصدی مدیرکلی آژانس انرژی اتمی حمایت می کند، گفت: مدیرکل باید مستقل، حرفه ای و بی طرف باشد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: