درگیری لفظی علیرضا منصوریان در نشست خبری

– علیرضا منصوریان سرمربی تراکتور تبریز در نشست خبری بعد از بازی با یکی از اعضای هیئت فوتبال مازندران درگیری لفظی پیدا کرد. در پارس فوتبال ..

درگیری لفظی علیرضا منصوریان در نشست خبری
درگیری لفظی علیرضا منصوریان در نشست خبری - خبرگزاری پارس فوتبال

علیرضا منصوریان سرمربی تراکتور تبریز در نشست خبری بعد از بازی با یکی از اعضای هیئت فوتبال مازندران درگیری لفظی پیدا کرد

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: