صحبت های امید عالیشاه بعد از بازی پرسپولیس و پیکان

– امید عالیشاه کاپیتان دوم پرسپولیس بعد از بازی با پیکان گفت : شرایط خوبی را داریم و روز به روز بهتر می شویم . وقتی توپ محمدی به سرم خورد ،چن..

صحبت های امید عالیشاه بعد از بازی پرسپولیس و پیکان
صحبت های امید عالیشاه بعد از بازی پرسپولیس و پیکان - خبرگزاری پارس فوتبال

امید عالیشاه کاپیتان دوم پرسپولیس بعد از بازی با پیکان گفت : شرایط خوبی را داریم و روز به روز بهتر می شویم . وقتی توپ محمدی به سرم خورد ،چند دقیقه سرگیجه داشتم. در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: