سعی کنیم در زندگی روزمره خود از گمان های خود دوری کنیم . (هیچ وقت زود قضاوت نکنیم )

– خداوند متعال می فرمایند : ای کسانی که ایمان آوردید ! از بسیاری از گمان هایتان بپرهیزید , چرا که بعضی از گمان ها گناه است..

سعی کنیم در زندگی روزمره خود از گمان های خود دوری کنیم .  (هیچ وقت زود قضاوت نکنیم )
سعی کنیم در زندگی روزمره خود از گمان های خود دوری کنیم . (هیچ وقت زود قضاوت نکنیم ) - مستر چیز

خداوند متعال می فرمایند : ای کسانی که ایمان آوردید !

از بسیاری از گمان هایتان بپرهیزید

چرا که بعضی از گمان ها گناه است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: