یه غذای هندی خوشمزه

– برای تهیه ی چاتنی ، نارگیل ، برگ گشنیز، سیر، زنجفیل ، فلفل چیلی سبز و کمی نمک نیاز داریم. شاید فکر کنید که طعم نارگیل با گشنیز و سیر جور در..

برای تهیه ی چاتنی ، نارگیل ، برگ گشنیز، سیر، زنجفیل ، فلفل چیلی سبز و کمی نمک نیاز داریم. شاید فکر کنید که طعم نارگیل با گشنیز و سیر جور درنمیاد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: