قلاب بافی گل بسیار زیبا

– مرحله اول بافت گل زعفران : بافت پرچم برای بافت پرچم ابتدا 5 زنجیره زده و از زنجیره چهارم تا ابتدا را 4 پایه کوتاه ببافید. آموزش قلاب بافی , ..

مرحله اول بافت گل زعفران : بافت پرچم
برای بافت پرچم ابتدا 5 زنجیره زده و از زنجیره چهارم تا ابتدا را 4 پایه کوتاه ببافید.

آموزش قلاب بافی , بافت گل بهاری

4 زنجیره زده و از زنجیره سوم تاابتدا سه پایه کوتاه بافته و یک پایه کوتاه هم در زنجیره اول رج ببافید

بافت بالا را تکرار کنید

این سه گلبرگ مانند کوچک پرچم گل است.

آموزش قلاب بافی , بافت گل بهاری

سیم شماره 3 گلسازی را به طول حدودد 30 سانت چیده، دو لا کرده و یک سر آن را در مرکز بافت (زنجیره اول) فرو کنید.

دو سر سیم را بکشید تا بافت کمی جمع شود.

آموزش قلاب بافی , بافت گل زعفران

شروع کنید نخ را پایین پرچم بپیچید.

آموزش قلاب بافی , بافت گل زعفران

حدود 2 سانت هم روی سیم ها نخ بپیچید.

آموزش قلاب بافی , بافت گل زعفران

مرحله دوم بافت گل زعفران : بافت گلبرگ ها
15 زنجیره زده و از زنجیره چهاردهم به ترتیب زیر ببافید:
5 پایه کوتاه ، 3 پایه بلند و 5 پایه دوبل

آموزش قلاب بافی , بافت گل بهاری

در زنجیره ابتدای بافت 9 پایه بلند ببافید.

آموزش قلاب بافی , بافت گل زعفران

طرف دیگر زنجیره ها را قرینه طرف اول ببافید:
5 پایه دوبل، 3 پایه بلند و 5 پایه کوتاه

آموزش قلاب بافی , بافت گل زعفران

سیمی به طول تقریبی 30 سانت چیده و روی بافت قرار دهید. سیم بین قلاب و نخ قرار گیرد.

آموزش قلاب بافی , بافت گل بهاری
دور تا دور گلبرگ را پایه کوتاه بافته طوری که سیم بین بافت پنهان شود.

یک گلبرگ ما آماده شد.

آموزش قلاب بافی , بافت گل بهاری

5 گلبرگ دیگر به همین شکل ببافید.

آموزش قلاب بافی , بافت گل زعفران

مرحله سوم بافت گل زعفران : مونتاژ
پرچم را وسط یکی از گلبرگ ها بگذارید.

دو گلبرگ دیگر را در کنار این گلبرگ قرار دهید طوری که فقط لبه های آنها روی هم باشد.

آموزش قلاب بافی , بافت گل بهاری

سه گلبرگ باقیمانده را طوری اضافه کنید که هر گلبرگ بین دو گلبرگ ردیف اول قرار گیرد.

آموزش قلاب بافی , بافت گل زعفران

حالا نخ سبز را دور گلبرگ ها بپیچید.

آموزش قلاب بافی , بافت گل بهاری

تا چند سانتی مانده به انتهای ساقه ، پیچیدن نخ سبز را ادامه دهید.

آموزش قلاب بافی , بافت گل زعفران

با دست گلبرگ های دو ردیف را مرتب کرده و فرم دهید.

آموزش قلاب بافی , بافت گل بهاری

مرحله چهارم بافت گل زعفران : بافت برگ
56 زنجیره زده و از زنجیره 55 ام در هر زنجیره یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش قلاب بافی , بافت گل زعفران

در اولین زنجیره 2 پایه کوتاه ، 2 زنجیره و 2 پایه کوتاه ببافید.

آموزش قلاب بافی , بافت گل بهاری

طرف دیگر زنجیره ها را هم پایه کوتاه ببافید. نخ را گره زده و بچینید.

این هم برگ سوزنی ما

آموزش قلاب بافی , بافت گل زعفران

به تعداد دلخواه و رنگ های مورد نظرتون شاخه گل و برگ ببافید.

شاخه گل ها و برگ ها را کنار هم بچینید و یک دسته گل زیبا بسازید.

آموزش قلاب بافی , بافت گل بهاری

انتهای سیم های دسته گل را خم کرده و با خمیر مجسمه سازی بپوشانید.

آموزش قلاب بافی , بافت گل زعفران

دسته گل را در گلدان قرار داده و دور آن را یا خمیر پرکنید تا ثابت شود.

آموزش قلاب بافی , بافت گل بهاری

این هم گلدان گلهای دستباف و زیبای ما

آموزش قلاب بافی , بافت گل زعفران

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: