به شهرت رسیدن دختر ایرانی با تمرینات سخت در کنار سربازان آمریکایی!

– در این ویدیو می توانید یک دختر ایرانی را در حال تمرینات سخت با سربازان ارتش آمریکا و در کنار پسرها ببینید که با این کار توانایی و آمادگی ..

به شهرت رسیدن دختر ایرانی  با تمرینات سخت در کنار سربازان آمریکایی!
به شهرت رسیدن دختر ایرانی با تمرینات سخت در کنار سربازان آمریکایی! - دارک فیلم

در این ویدیو می توانید یک دختر ایرانی را در حال تمرینات سخت با سربازان ارتش آمریکا و در کنار پسرها ببینید که با این کار توانایی و آمادگی جسمانی خود را بعه رخ کشیده و به شهرت عجیبی رسیده است:
شیدا فهیمی دختر جوان ایرانی که به واسطه حضورش در یک رشته ورزشی خاص به نام کلیس تنیکس تبدیل به سوژه ای جذاب برای کاربران فضای مجازی و رسانه ها شده است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: