ترانه نوشت اخرین بار ابی برای استاتوس واتساپ

– اونقدر بزرگه تنهایی این مرد... که حتی تو دریا نمیشه غرقش کرد من عاشقت هستم اینو نمیفهمی ، یه چیزو میدونم که خیلی بی رحمی!..

ترانه نوشت اخرین بار ابی برای استاتوس واتساپ
ترانه نوشت اخرین بار ابی برای استاتوس واتساپ - وضعیت واتساپ

اونقدر بزرگه تنهایی این مرد...
که حتی تو دریا نمیشه غرقش کرد
من عاشقت هستم اینو نمیفهمی ،
یه چیزو میدونم که خیلی بی رحمی!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: