ماجرای شوخی تجاوز به مجری در شبکه استانی کردستان

– ماجرای شوخی تجاوز به مجری در شبکه استانی کردستان در همین رابطه مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان کردستان اعلام کرد که این مجری از صدا و سیما..

ماجرای شوخی تجاوز به مجری در شبکه استانی کردستان
ماجرای شوخی تجاوز به مجری در شبکه استانی کردستان - حوادث روز

ماجرای شوخی تجاوز به مجری در شبکه استانی کردستان
در همین رابطه مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان کردستان اعلام کرد که این مجری از صدا و سیما اخراج شده است

به گزارش خبرگزاری ایرنا برنامه چریکه شه و یکی از برنامه های پرمخاطب شبکه استانی کردستان بود که در دوشنبه 13 اسفند ماه بر روی آنتن تلویزیون رفت و مجریان این برنامه فکر کردند که بر روی آنتن نیست اما با یکدیگر شوخی نامتعارف و زشتی انجام دادند که بر روی آنتن پخش شد و در نهایت باعث شد که آنها اخراج شوند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: