کاشت سبزه فوری برای سفره هفت سین

– سین سوم؛ سبزه سبزه نشان از تولد دوباره، حیات دوباره و زایش و سبزی است. سر سفره گذاشتنش به این دلیل است که سال آینده سالی شاداب، سرسبز و خ..

کاشت سبزه فوری برای سفره هفت سین
کاشت سبزه فوری برای سفره هفت سین - خانم هنرمند

سین سوم؛ سبزه

سبزه نشان از تولد دوباره، حیات دوباره و زایش و سبزی است. سر سفره گذاشتنش به این دلیل است که سال آینده سالی شاداب، سرسبز و خرم باشد. خود رنگ سبز هم ارتعاش افکار ما را موزون نگه می دارد و به ما آرامش می دهد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: