آموزش بافت جلیقه پسرانه بسیار زیبا

– آموزش کامل بافت ژاکت این مدل بافت با 4 رج یک مدل میگیرد به این صورت که دوتا زیر سه تا رو کل رج رو به این صورت میبافیم.چهار رج که ببافیم یک ط..

آموزش بافت جلیقه پسرانه بسیار زیبا
آموزش بافت جلیقه پسرانه بسیار زیبا - کارتون

آموزش کامل بافت ژاکت

این مدل بافت با 4 رج یک مدل میگیرد به این صورت که دوتا زیر سه تا رو کل رج رو به این صورت میبافیم.چهار رج که ببافیم یک طرح انداخته ایم.اینجا دیگه کش بافی و حاشیه نمیخواهد
رج اول رو که میبافیم برای بافت رج دوم دوتا رو میبافیم سومی رو نمیبافیم فقط سر حلقه میکنیم بعد نخ رو میاریم جلو دوتا رو و بعد نخ رو میبریم پشت دوتا زیر و سومی رو نمیبافیم و فقط میگیریم به میل و دوباره دو تازیر دوبا سومی به میل میگیریم و به همین منوال پشت کار رو هم میبافیم.(دوتا میبافیم سومی رو فقط به میل میکنیم حلقه رو و نمیبافیم)تا اخر میل این کار رو انجام میدیم و سه تای اخری رو دوتاشو میبافیم و سومی رو نمیبافیم

برای پشت کار
زیر ها رو زیر میبافیم دوتا زیر رو زیر میبافیم و سومی رو که نبافته بودیم نخ رو میدیم جلو و باز هم نمیبافیم و میریم اون دوتا رو میبافیم.زیر هارو کلا زیر میبافیم و رو ها اونی که نبافته بودیم رو نمیبافیم و دوتا رو رو میبافیم و به همین منوال میریم جلو.(اونی که نمیبافیم رو میگیریم به میل و دوتای دیگه رو میبافیم)نخ که میره پشت دوتای زیر رو میبافیم و وقتی نخ میاد رو اولی رو نمیبافیم و فقط به میل میگیریم و دوتای بعدی رو میبافیم

حالا به اخر رج رسیدیم.دوتا رو را میبافیم سومی که نبافته بودیم رو با نخ میل سمت چپ که به پشت بود میاریمش جلو و با اون نخ میبافیمش و دوتا باید ببافیم دیگه بعد که بافتیم هشو باهم میاریم بیرون دوباره دوتا رو و اخری رو میاریم با نخ بالایی میبافیم و سه تاییشو که بافتیم باهم میاریم بیرون.دوتا رو سومی رو میارم بیرون و دوتای دیگه رو دوباره میبافیم بعد همه رو باهم از میل سمت چپ میدیم بیرون. بافت بسیار راحتی هست و خیلی ام زود سر میاد
حالا برای این ردیف زیر هارو زیر و رو ها رو رو میبافیم

برای بافت این ژاکت لازمه تعداد دونه ها 12 تا باشهوابتدا 14تا سر میندازیم.همه ی دانه هارو به زیر میبافیم

در رج دوم 7دانه به زیر و 7دانه به رو میبافیم
در رج سوم همه ی دانه هارا به زیر میبافیم
دوباره در رج چهارم 7دانه به زیر و 7دانهبه رو میبافیم
تا رج هشتم به همین ترتیب میبافیم.پس از آن با استفاده از یک میل کمکی سه دانه از آنها را به میل کمکی بگیرید و روی بافت نگه دارید سه تای بعدی را به زیر ببافید و بعد سه تای داخل میل کمکی را ببافید.پس از آن 7 دانه ی بعدی را به زیر ببافید

در رج ده همه را به زیر ببافید تا رج 13 در رج چهاردهم دوباره 7دانه به رو و هفت دانه به زیر ببافید.در رج 15 همه دانه هارا به زیر ببافید رج 16 هفت دانه به رو 7 دانه به زیر ببافید و تا رج بیست به همین ترتیب ببافید

در رج 21 7 دانه به زیر ببافید سپس سه دانه از آنها را به میل کمکی بگیرید و روی بافت نگه دارید سه تای بعدی را به زیر ببافید و بعد سه تای داخل میل کمکی را ببافید.پس از آن 7 دانه ی بعدی را به زیر ببافید

در رج 22 همه را به زیر ببافید تا انتها به همین شکل!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: