کلیپ طریقه روش صحیح استفاده از قطب نما

– زمانی که در کوهستان، جنگل و به طور کلی درطبیعت به گردش مشغولید، بعد از ایمنی، مهمترین موضوع جهت یابی صحیح است که با داشتن یک نقشه و قطب ن..

کلیپ طریقه روش صحیح استفاده از قطب نما
کلیپ طریقه روش صحیح استفاده از قطب نما - از همه چی

زمانی که در کوهستان، جنگل و به طور کلی درطبیعت به گردش مشغولید، بعد از ایمنی، مهمترین موضوع جهت یابی صحیح است که با داشتن یک نقشه و قطب نما و کمی دانش می توانید آن را تامین کنید. گاهی قطب نما می تواند حتی جان ما را نجات دهد. اما بیشتر ما استفاده از این وسیله را به درستی بلد نیستیم. البته کار با قطب نما در ابتدا می تواند پیچیده باشد ولی با چند بار استفاده می توانید در به کارگیری از آن ماهر شوید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: