همسفر- رشت_ 01

– برنامه هم سفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران.در برنامه هم سفر این قسمت به شهر رشت می رویم، در این برنامه مصاح..

برنامه هم سفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران.در برنامه هم سفر این قسمت به شهر رشت می رویم، در این برنامه مصاحبه ای با دکتر ثابت قدم ترتیب داده شده در ارتباط با اماکن و جاذبه های شهر، پتانسیل و دیگر مسائل مربوط به آن

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: