کلیپ ایده های جالب برای نظافت -2

– دانلود ویدیو:در قسمت دوم از ترفندهای کاربردی نظافت، با ترفندهای مختلفی چون: نظافت داخل خودرو، صفحه موبایل و عینک، بابیلیس ، اتوی مو، را..

کلیپ ایده های جالب برای نظافت -2
کلیپ ایده های جالب برای نظافت -2 - از همه چی

دانلود ویدیو:در قسمت دوم از ترفندهای کاربردی نظافت، با ترفندهای مختلفی چون: نظافت داخل خودرو، صفحه موبایل و عینک، بابیلیس ، اتوی مو، راهکاری برای جلوگیری از گیر کردن آشغال در جارو، تمیز کردن سینی فر با حجم چربی بالا، برق انداختن سطوح فلزی، و سفید کردن دوباره لباس های رنگ گرفته

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: