بی اعتنایی ملانیا به ترامپ دوباره سوژه رسانه ها شد

– همسر دونالد ترامپ در مراسم استقبال از رئیس جمهور فرانسه در کاخ سفید بار دیگر در مقابل دوربین رسانه ها از گرفتن دست او امتناع کرد..

بی اعتنایی ملانیا به ترامپ دوباره سوژه رسانه ها شد
بی اعتنایی ملانیا به ترامپ دوباره سوژه رسانه ها شد - فرادید

همسر دونالد ترامپ در مراسم استقبال از رئیس جمهور فرانسه در کاخ سفید بار دیگر در مقابل دوربین رسانه ها از گرفتن دست او امتناع کرد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: