فیلم توهین وزیر بهداشت (قاضی زاده هاشمی ) | خودت بمال

– فیلم توهین وزیر بهداشت (قاضی زاه هاشمی ) | خودت بمال. در این فیلم وزیر بهداشت پیر مردی را که از هزینه های سنگین فیزیوتراپی گلایه دارد، به ت..

فیلم توهین وزیر بهداشت (قاضی زاده هاشمی ) | خودت بمال
فیلم توهین وزیر بهداشت (قاضی زاده هاشمی ) | خودت بمال - TaatTV

فیلم توهین وزیر بهداشت (قاضی زاه هاشمی ) | خودت بمال

در این فیلم وزیر بهداشت پیر مردی را که از هزینه های سنگین فیزیوتراپی گلایه دارد، به تمسخر می گیرد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: