تعرفه جدید نت درایران

– وزیر ارتباطات، تصویب تعرفه بندی سرویس های ثابت اینترنت بر اساس مدل غیر حجمی در کمیسیون تنظیم مقررات را خبری کرد..

وزیر ارتباطات، تصویب تعرفه بندی سرویس های ثابت اینترنت بر اساس مدل غیر حجمی در کمیسیون تنظیم مقررات را خبری کرد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: