کلیپ موزیک ویدئوی سیاسی معین-وضعیت واتساپ

– آتشی که عشق روشن می کند بسیار بیشتر از سردی و خاموشی ای است که تنفر به بار می آورد و من هرگز نمی توانم کسی را که به او لبخند نزده ام از ته د..

کلیپ موزیک ویدئوی سیاسی معین-وضعیت واتساپ
کلیپ موزیک ویدئوی سیاسی معین-وضعیت واتساپ - وضعیت واتساپ

آتشی که عشق روشن می کند بسیار بیشتر از سردی و خاموشی ای است که تنفر به بار می آورد
و من هرگز نمی توانم کسی را که به او لبخند نزده ام از ته دل دوست داشته باشم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: