صحبت های سیدجلال حسینی بعد از بازی با تراکتور

– سیدجلال حسینی درباره خوشحالی نکردنش بعد از گلزنی به تراکتور گفت : با این اتفاقات اخیر ، دیگر حایی برای خوشحالی کردن نیست. خدا به مادر علی..

صحبت های سیدجلال حسینی بعد از بازی با تراکتور
صحبت های سیدجلال حسینی بعد از بازی با تراکتور - خبرگزاری پارس فوتبال

سیدجلال حسینی درباره خوشحالی نکردنش بعد از گلزنی به تراکتور گفت : با این اتفاقات اخیر ، دیگر حایی برای خوشحالی کردن نیست. خدا به مادر علی انصاریان صبر دهد. در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: