کلیپ بابا امید روز پدر مبارک

– آن شهنشاهی که بحر لا فتی را گوهر است شحنه دشت نجف شاه ولایت، حیدر است ذات پاک مرتضی را با کسی نسبت مکن زانکه این آب حیات از چشمه سار دیگر..

آن شهنشاهی که بحر لا فتی را گوهر است

شحنه دشت نجف شاه ولایت، حیدر است

ذات پاک مرتضی را با کسی نسبت مکن

زانکه این آب حیات از چشمه سار دیگر است

معنی قول علی بابها آسان مدان

کاین سخن را صدجهان معنی به هر باکی در است

سرسبحانی که پنهانست در نادعلی

هم به معنی مظهرش او هم به معنی مظهر است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: