عاشقانه ترین کلیپ روز مرد با صدای بهنام بانی

– مرد بودن یعنی دل اونی که بهت دل داد و نشکنی اشکشو در نیاری از اعتمادش سواستفاده نکنی مرد بودن یعنی مسئولیت..

عاشقانه ترین کلیپ روز مرد با صدای بهنام بانی
عاشقانه ترین کلیپ روز مرد با صدای بهنام بانی - سرمه

مرد بودن یعنی
دل اونی که بهت دل داد و نشکنی
اشکشو در نیاری
از اعتمادش سواستفاده نکنی
مرد بودن
یعنی

مسئولیت

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: