ادرس صفحه اینستاگرام جاس استون / کلیپ جنجالی درباره ایران

– ادرس صفحه اینستاگرام جاس استون / کلیپ جنجالی درباره ایران جاس استون، خواننده انگلیسی، پس از ورود به کیش بازداشت و دیپورت شد او در اینست..

ادرس صفحه اینستاگرام جاس استون / کلیپ جنجالی درباره ایران
ادرس صفحه اینستاگرام جاس استون / کلیپ جنجالی درباره ایران - زرد نیوز

ادرس صفحه اینستاگرام جاس استون / کلیپ جنجالی درباره ایران
جاس استون، خواننده انگلیسی، پس از ورود به کیش بازداشت و دیپورت شد

او در اینستاگرام خودش نوشت: ایران آخرین کشور در لیست ( تور جهانی ) ما بود. ما می دونستیم که برگزاری کنسرت عمومی امکان پذیر نخواهد بود

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: