بارش ماهی از آسمان گلپایگان!

– بارش باران در حالی خوشحالی مردم گلپایگان را در پی داشت که پدیده ای عجیب شگفتی آن ها را برانگیخت. پدیده بارش ماهی ها در جاده پارک جنگلی ای..

بارش باران در حالی خوشحالی مردم گلپایگان را در پی داشت که پدیده ای عجیب شگفتی آن ها را برانگیخت. پدیده بارش ماهی ها در جاده پارک جنگلی این شهر باعث تعجب افرادی شد که از این جاده عبور می کردند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: