افشاگری علیرضا فغانی از پشت پرده حذف نامش از فهرست داوران ایران

– علیرضا فغانی ، داور بین المللی ایران نسبت به حذف نامش از لیست داوران الیت واکنش نشان داد. در پارس فوتبال هم بخوانید..

افشاگری علیرضا فغانی از پشت پرده حذف نامش از فهرست داوران ایران
افشاگری علیرضا فغانی از پشت پرده حذف نامش از فهرست داوران ایران - خبرگزاری پارس فوتبال

علیرضا فغانی ، داور بین المللی ایران نسبت به حذف نامش از لیست داوران الیت واکنش نشان داد

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: