چگونگی عملکرد تست بارداری

– تاریخ اولین تست حاملگی به سال 1350قبل از میلاد در مصر باستان برمی­گردد. به عقیده ی مصری ها، تنها کافی است که روی دانه ی گندم یا جو ادرار کنی..

چگونگی عملکرد تست بارداری
چگونگی عملکرد تست بارداری - زناشویی و روابط جنسی

تاریخ اولین تست حاملگی به سال 1350قبل از میلاد در مصر باستان برمی­گردد. به عقیده ی مصری ها، تنها کافی است که روی دانه ی گندم یا جو ادرار کنید و منتظر بمانید، اگر یکی از آن ها سبز شد، تبریک می گویم شما حامله اید، اگر دانه ی گندم زودتر جوانه زد، دختر است و اگر جو، پسر

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: