سفره ای که همه می توانند کنارش بنشینند و سهمی داشته باشند

– سفره ای که همه می توانند کنارش بنشینند و سهمی داشته باشند... دعوت علی سرلک به پویش ملی مشق احسان همه نیت کنیم برای برطرف شدن محرومیت ها و ..

سفره ای که همه می توانند کنارش بنشینند و سهمی داشته باشند
سفره ای که همه می توانند کنارش بنشینند و سهمی داشته باشند - فیلم سون

سفره ای که همه می توانند کنارش بنشینند و سهمی داشته باشند...

دعوت علی سرلک به پویش ملی مشق احسان

همه نیت کنیم برای برطرف شدن محرومیت ها و مشکلاتی که در مناطق محروم هست، یک اقدام خیلی موثر داشته باشیم و منتظر هیچ کسی هم نمانیمپرداخت مهربانی از طریق شماره گیری کد
#5969

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: