گل اول ذوب آهن به استقلال (دارکو بیدوف)

– سانتر دقیق مسعود ابراهیم زاده از جناح چپ زمین را دارکو بییدوف از مقابل محوطه 6 قدم، با ضربه سر وارد دروازه استقلال کرد..

گل اول ذوب آهن به استقلال (دارکو بیدوف)
گل اول ذوب آهن به استقلال (دارکو بیدوف) - رنگارنگ - کانال رسمی پایگاه خبری

سانتر دقیق مسعود ابراهیم زاده از جناح چپ زمین را دارکو بییدوف از مقابل محوطه 6 قدم، با ضربه سر وارد دروازه استقلال کرد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: