آمپول مرگ آور «نالوکسان» که مهناز افشار تبلیغ میکند!

– آمپول مرگ آوری که مهناز افشار تبلیغ میکند!/ تزریق نالوکسان ممکن است باعث ایست قلبی شود/ این دارو اصلا در داروخانه فروخته نمی شود/ نمی توا..

آمپول مرگ آور «نالوکسان» که مهناز افشار تبلیغ میکند!
آمپول مرگ آور «نالوکسان» که مهناز افشار تبلیغ میکند! - هاچ نیوز

آمپول مرگ آوری که مهناز افشار تبلیغ میکند!/ تزریق نالوکسان ممکن است باعث ایست قلبی شود/ این دارو اصلا در داروخانه فروخته نمی شود/ نمی توان با این دارو شوخی کرد!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: