موزیک ویدیو جدید و جذاب بخشش اثر حمید صفت و امیر عباس گلاب

– از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن دنیا خ..

موزیک ویدیو جدید و جذاب بخشش اثر حمید صفت و امیر عباس گلاب
موزیک ویدیو جدید و جذاب بخشش اثر حمید صفت و امیر عباس گلاب - فانی من

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
هنوزم میشه بخشید همو مریضو گیجو جنگی نبود
غریبو نیشو زخمیش نزد دلارو حرفه تحقیر نکرد
هنوزم میشه بخشید منو منی که که پستو لغزیدمو
منی که حرفه خالیه مو همین امشب میزنم ریشمو
میزنم خیلی بده واسه مرد بگن حرف زدو عمل نکرد میزنم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: